منشور اخلاقی

آزمایشگاه نوین ژنتیک خود را موظف به رعایت اصول، موازین اخلاقی، فرضیه تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت بیماران محترم؛ میداند. لذا اجرای موارد زیر در تعهد مدیریت و تمام کارکنان این آزمایشگاه می باشد:

1. آزمایشگاه نوین ژنتیک خود را پایبند رفتار منصفانه و بدون تبعیض با همه بیماران می‌داند.

2. اطلاعات بیماران (نام، تلفن و ...) جهت پیگیری های مورد لزوم در مواقع خاص   (نمونه گیری مجدد و ...) جمع‌آوری می شود. آزمایشگاه نوین ژنتیک خود را متعهد به حفظ و پاسداشت اطلاعات فوق می‌داند.

3. آزمایشگاه نوین ژنتیک خود را متعهد می‌داند در صورتیکه نتایج دارای عوارض جدی برای بیمار است نتایج را مستقیماً به اطلاع وی نرساند.

4. آزمایشگاه نوین ژنتیک تمهیدات لازم جهت ایجاد و حفظ حریم خصوصی کافی بیماران را در زمان پذیرش و نمونه برداری تدارک دیده است.

5. آزمایشگاه نوین ژنتیک خود را متعهد می‌داند در صورتیکه نمونه اولیه در شرایط نامناسب برای انجام آزمایش درخواست شده به آزمایشگاه رسیده باشد به اطلاع بیمار رسانده و نمونه را امحاء نماید.

6. آزمایشگاه نوین ژنتیک  تمام توان خود را جهت انجام آزمایش های مطابق با استاندارد های مناسب و در سطحی از مهارت و شایستگی که از این آزمایشگاه انتظار می رود، مصروف نماید.

7. آزمایشگاه نوین ژنتیک  خود را متعهد می‌داند که کلیه گزارش‌ها بیماران را محرمانه تلقی کرده و تنها به درخواست کننده آزمایش، گزارش را ارائه دهد.

8. آزمایشگاه نوین ژنتیک  تلاش می نماید تا اطلاعات آزمایشگاهی نوین را از طریق مقتضی در اختیار پزشکان و همکاران دیگر قرار دهد تا امکان تفسیر صحیح تر آزمایش‌ها میسر باشد.

9. آزمایشگاه نوین ژنتیک  اقدامات لازم جهت ذخیره‌سازی اطلاعات و سوابق پزشکی بیماران به عمل آورده است به صورتیکه در برابر گم شدن، دسترسی غیر مجاز یا مداخله و سایر سواستفاده ها به طور منطقی حراست می نماید.

10. آزمایشگاه نوین ژنتیک الزامات قانونی را در خصوص مدت زمان و شرایط نگهداری سوابق بیماران را اجرا و در مدارک سیستم کیفیت خود لحاظ نموده است.

11. امکان دسترسی به سوابق آزمایشگاه نوین ژنتیک تنها برای فرد درخواست کننده آزمایش و در خصوص کودکان و افراد دارای مشکل ذهنی تنها برای ولی و قیم قانونی آنان، میسر می باشد و تنها در صورت درخواست مراجع قانونی به صورت مکتوب و در چارچوب قانون این امکان ایجاد می شود.

12. آزمایشگاه نوین ژنتیک خود را متعهد می‌داند در هنگام بررسی، عقد و بازنگری قراردادهای همکاری با آزمایشگاههای دیگر، ملاحظات و مصلحت بیماران را در نظر داشته باشد.

 

دکتر سید محمد باقر هاشمی (مسئول فنی آزمایشگاه)