تعیین وضعیت ناقلین و تشخیص پیش از تولد/ PND1 & PND2 (هموگلوبینوپاتی/ Hemoglobinopathy)

کد مطلب : 21
تعداد بازدید : 20
1401/10/11
نوعی نقص تک ژن است که سبب ساختار ناهنجار یکی از زنجیره های گلوبین در مولکول هموگلوبین می گردد.
تعیین وضعیت ناقلین و تشخیص پیش از تولد/ PND1 & PND2 (هموگلوبینوپاتی/ Hemoglobinopathy)

هموگلوبینوپاتی

نوعی نقص تک ژن است که سبب ساختار ناهنجار یکی از زنجیره های گلوبین در مولکول هموگلوبین می گردد. انواع شناخته شده آن شامل کم خونی داسی شکل، هموگلوبین E، O، D، C و غیره می باشد.

در اغلب موارد اتوزومال هم بارز هستند.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha