(CVS (Chorionic Villus Sampling

کد مطلب : 36
تعداد بازدید : 22
1401/10/12
روش های مختلفی برای نمونه گیری از جنین وجود دارد که یکی از آنها روش CVS است. روش CVS یا همان نمونه گیری از پرزهای کوریونی جفت، یک تست تشخیصی قبل از تولد برای بیماریهای مختلف ‍ژنتیکی می باشد.
(CVS (Chorionic Villus Sampling

روش های مختلفی برای نمونه گیری از جنین وجود دارد که یکی از آنها روش CVS است. روش CVS یا همان نمونه گیری از پرزهای کوریونی جفت، یک تست تشخیصی قبل از تولد برای بیماریهای مختلف ‍ژنتیکی می باشد.

نمونه گیری از سلول های درحال رشد جفت (Chorionic Villi) که به دیواره رحم چسبیده اند از طریق شکم انجام می شود و کل پروسه حدود بیست تا سی دقیقه به طول می انجامد.

باید توجه داشت که CVS را می توان هم برای بررسی نواقص شایع کروموزومی و هم برای تشخیص بیماری های مختلف و زیاد تک ‍ژنی مانند تالاسمی ، فنیل کتونوری، هموفیلی، دیستروفی عضلانی دوشن ، اتروفی عضلانی-نخاعی و صد ها بیماری ارثی دیگر  بکار گرفت. در ایران بطور معمول برای تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی از نمونه برداری آمنیوسنتز استفاده می گردد و از روش CVS برای تشخیص بیماریهای تک ژنی استفاده می گردد.

هم در روش CVS و هم در روش آمنیوسنتز که بعنوان آزمایشات تهاجمی (Invasive) محسوب می گردند  خطر از دست رفتن جنین در حدود 5/0 تا 2 درصد می باشد. ازآنجاییکه آمنیوسنتز عموما در هفته های 14 تا 16 بارداری انجام می شود و نتایج آن نیز تا هفته های 18-17 بارداری آماده می گردد، یک تکنیک جایگزین که بتواند این زمان را کاهش دهد به میزان زیادی از استرس و بار روحی و روانی مادر بکاهد روش CVS است. زمان انجام CVS معمولا بین هفته های 12-10 بارداری می باشد و نتایج آن نیز به مراتب سریع تر از نتایج آمنیوسنتز آماده می شود.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha