بررسی کروموزومی / آزمایش کاریوتیپ /نقص کروموزومی

کد مطلب : 38
تعداد بازدید : 50
1401/10/12
اختلالات کروموزومی با فراوانی 9 در هزار یا 0/9 درصد در تولد های زنده در جمعیت های مختلف دنیا بروز می نماید و شایعترین آنها سندرم داون می باشد.
بررسی کروموزومی / آزمایش کاریوتیپ /نقص کروموزومی

اختلالات کروموزومی با فراوانی 9 در هزار یا 0/9 درصد در تولد های زنده در جمعیت های مختلف دنیا بروز می نماید و شایعترین آنها سندرم داون می باشد.

علاوه براین نواقص کروموزومی در بسیاری از موارد خاص نیز وجود دارند که نیازمند بررسی های بیشتر می باشند. 

 موارد شایع بررسی های کروموزومی عبارتند از:

1- افراد مشکوک به نقص های کروموزومی

2- خانواده هایی با فرزند مبتلا به یک نقص کروموزومی

3- عقب ماندگی ذهنی با دلایل نامشخص

4- سقط های مکرر

5- ناباروری

برای نمونه گیری 7-5 سی سی خون مورد نیاز است و نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. مدت زمان جوابدهی آزمایش دو تا سه هفته می باشد.
 

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha