تشخیص ناهنجاری های جنین با تست خون غیر تهاجمی پیش از تولد یا (Non Invasive Prenatal Testing- NIPT)

کد مطلب : 39
تعداد بازدید : 26
1401/10/12
بخش هایی از DNA جنین وارد گردش خون مادر می شود که به آن DNA آزاد جنین یا (cell free DNA-cfDNA) گفته می شود. در این آزمایش که مانند یک آزمایش خون ساده می باشد ، خون مادرتوسط یک سرنگ گرفته شده و آن را برای یافتن DNA آزاد جنین مورد بررسی می دهند.آزمایش NIPT زودتر از تمام آزمایشات دیگر در بارداری قابل انجام است و هر زمانی بعد از هفته نهم بارداری انجام می شود.
 تشخیص ناهنجاری های جنین با تست خون غیر تهاجمی پیش از تولد یا (Non Invasive Prenatal Testing- NIPT)

بخش هایی از DNA جنین وارد گردش خون مادر می شود  که به آن  DNA آزاد جنین یا (cell free DNA-cfDNA) گفته می شود. در این آزمایش که مانند یک آزمایش خون ساده می باشد ، خون مادرتوسط یک سرنگ گرفته شده و آن  را برای یافتن DNA آزاد جنین مورد بررسی می دهند.آزمایش NIPT زودتر از تمام آزمایشات دیگر در بارداری قابل انجام است و هر زمانی بعد از هفته نهم بارداری انجام می شود.

. این تست برای شناسایی برخی اختلالات ژنتیکی مانند آنیوپلوئیدی کروموزوم ها (تغییر در تعداد کروموزوم ها) در جنین از قبیل تریزومی 21 (سندرم داون) ،تریزومی 18 ( سندرم ادواردز) و تریزومی 13 ( سندرم پاتو) به کار می رود از جمله سایر اختلالات کروموزومی مثل تریپلوئیدی و میکرودیلیتاسیون را می توان تخمین زد. در تست NIPT به دلیل بررسی محتوای ژنتیک جنین می توان به جنسیت جنین و منفی یا مثبت بودن گروه خونی(Rh) او نیز پی برد. دقت آزمایش NIPT برای تشخیص سندرم داون ( تریزومی 21) 99 درصد است.نتیجه منفی کاذب کمتری نسبت به سایر آزمایشاتی که میزان هورمون ها و پروتئین های موجود در خون مادر را اندازه گیری می کنند، از جمله تست سلامت جنین در سه ماهه اول و نیز آزمایش چهارگانه دارد.

NIPT جنبه تشخیصی نداشته و نوعی غربالگری محسوب می شود و فقط احتمال بروز اختلالات ژنتیکی را به ما نشان می دهد تا در صورت نیاز آزمایشات مداخله ای دیگر که دقیق تر هستند مانند آمنیوسنتز یا CVS  انجام شود.

آزمایش NIPT در بارداری های دوقلویی و در موارد اهدای تخمک انجام نمی شود.

توصیه می شود این تست در زنان با سابقه داشتن فزرند معلول یا اختلال ژنتیکی در خویشاوندان نزدیک و زنان بالای 35 سال انجام گیرد.

براساس یافته های محققان، این آزمایش را می توان روی مادرانی انجام داد که در معرض خطر ابتلا به بیماری های مغلوب ‍ژنتیکی وابسته به x از جمله هموفیلی و دیستروفی عضلانی دوشن هستند و نیز مادرانی که در معرض بیماری همولیتیک (به واسطه نوزادان) قرار دارند.

این آزمایش هم اکنون در مرکز نوین ژنتیک ساری انجام می گیرد.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha