پنل تشخیص همزمان 31 ترانسلوکاسیون شایع در انواع بدخیمی های خونی

کد مطلب : 45
تعداد بازدید : 22
1401/10/12
به دلیل تشابه علائم برخی از انواع سرطان خون، تشخیص دقیق نوع بیماری دشوار می گردد. همچنین، در مواقعی امکان بازگشت بیماری پس از درمان وجود دارد.
پنل تشخیص همزمان 31 ترانسلوکاسیون شایع در انواع بدخیمی های خونی

به دلیل تشابه علائم برخی از انواع سرطان خون، تشخیص دقیق نوع بیماری دشوار می گردد. همچنین، در مواقعی امکان بازگشت بیماری پس از درمان وجود دارد (Relapse). همینطور، شناسایی باقیمانده سلول های سرطانی در بدن (MRD) و تشخیص علت مقاومت به دارو (Drug Rsistance) بسیار مهم است.

پنل تشخیصی اختصاصی مناسب جهت بررسی ژنتیکی این گونه بیماران که عملکرد انکوژنی ژن EVI1 به همراه 31 ترانسلوکاسیون (همجوشی ژنی) شایع در انواع بدخیمی های خونی (لوسمی و لنفوم) را شناسایی می کند، به طور همزمان در یک تست یا بصورت تک تک، دراین مرکز قابل انجام است.

 

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha