ناباروری مردان

کد مطلب : 47
تعداد بازدید : 20
1401/10/12
نازایی یکی از معضلات مهم زندگی بشری است . علت 50% از ناباروری های زوج ها مربوط به مردان می باشد.
ناباروری مردان

نازایی یکی از معضلات مهم زندگی بشری است .  علت 50% از ناباروری های زوج ها مربوط به مردان می باشد. عوامل مختلفی در ناباروری مردان دخیل می باشد که 30% موارد مربوط به عوامل ژنتیکی می باشد. ریز حذف های بازوی بلند کرموزوم Y علت 15-20% از ناباروری ها در مردان می باشد. در Yq چهار ناحیه AZFa,b,c,d  شناخته شده اند که ژن های اسپرماتوژنیک مهمی از جمله DAZ,RPM,USP9  را شامل می شوند. حذف این نواحی منجر به آزوسپرمی و الیگواسپرمی شدید در مردان می گردد.  مردان دارای Oligospermia ملایم و آنهایی که دارای شمارش نرمال اسپرم هستند اما مورفولوژی اسپرم غیر نرمال است ، می توانند ریز حذف هایی درلوکوسهای AZFa,b,c داشته باشند. در تشخیص مولکولی به روش Multiplex-PCR ، Sequence tag sites(STS)  در 34 ناحیه از Yq بررسی می گردد.  بسیاری از افراد نابارور با استفاده از تکنیک های کمک باروری می توانند بچه دار شوند ولی فرزندان پسر مردانی که دارای حذف در نواحی AZFهستند تمامی مشکلات ناباروری پدر خود را نیز به ارث خواهند برد.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha