مازندران - ساری
بلوار فرح آباد-کوچه فرح آباد چهارم(جنب قنادی پاسارگاد)-آزمایشگاه نوین ژنتیک
تلفن : 33700384-011
فکس : 33700385-011

hashemisoteh@gmail.com 

تماس با ما
captcha