نمونه گیری

جهت نمونه گیری از 8 صبح تا 8 شب بدون نیاز به ناشتایی مراجعه نمایید. جهت ارسال نمونه لطفا” از قبل با آزمایشگاه تماس

بگیرید تا هماهنگی های لازم صورت گیرد.

خدمات بیمه ای

پذيرش مراجعين با دفترچه تامين اجتماعى :  

برای انجام آزمایشات آلبینیسم، سیستیک فایبروزیس، تالاسمی، دیستروفی عضلانی دوشن، فراژل X  ملکولی ، هموفیلی ،SMA  و نقص در ژن کانکسین 26 (GJB2) لازم است نسخه بیماران توسط اداره تامین اجتماعی تایید شده باشد.

آدرس سازمان تامین اجتماعی جهت تایید نسخ: قائم شهر، میدان طالقانی، ابتدای خیابان ساری، روبروی بانک ملی مرکزی، اداره اسناد پزشکی، سرکار خانم دکتر اربابی – سرکار خانم فرهادی

جهت تایید نسخ، مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نياز :

•یک برگ کپى از صفحه اول دفترچه بيمه

•يک برگ کپى از نسخه (پشت و رو)

در صورت درخواست تالاسمى مدارک زير نيز اضافه مى گردد:

•دستور درخواست آزمايش بايد توسط دكتر فوق تخصص خون و يا مشاور ژنتيك ممهور شده باشد.

•آزمايشات خون شناسىCBC)  و الکتروفورز) زوجین و والدين آنها به همراه کپی آن.

•در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم سونوگرافى از جنین و کپى آن.

•در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم نمونه خون والدین مورد نیاز است

درخواست انجام آزمایشات کروموزومی بر روی نمونه خون و یا مایع امنیون دارای شرایط خاص پذیرش می باشد (لطفا جهت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تماس حاصل نمایید).

پذیرش بیماران با بیمه خدمات درمانی: 

پذیرش بیماران با دفترچه خدمات درمانی نیازمند درخواست آزمایش خوانا و صحیح همراه با مهر متخصص زنان، اطفال، داخلی، ژنتیک یا سایر فوق تخصص‌ها در دفترچه معتبر خود فرد و دارای تاریخ نسخه مربوط به ماه جاری می باشد.

 

سایر مدارک مورد نیاز:

·         يک برگ کپى از نسخه (پشت و رو)
·         یک برگ کپى از صفحه اول دفترچه

در صورت درخواست تالاسمى مدارک زير اضافه مى گردد :
·        درصورت عدم دارا بودن دفترچه تبعه همسر، نياز به كپي صفحه دوم شناسنامه.
·         آزمايشات خون شناسى ( CBC  و الکتروفورز )زوجین و والدين آنها به همراه كپي آن.
·         در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم  سونوگرافى از جنین  و کپى آن.
·         در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم نمونه خون والدین مورد نیاز است.

درخواست انجام آزمایشات کروموزومی بر روی نمونه خون و یا مایع امنیون دارای شرایط خاص پذیرش می باشد (لطفا جهت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تماس حاصل نمایید).

 پذیرش بیماران دارای دفترچه نیروهای مسلح پذیرش بیماران نیروهای مسلح نیازمند درخواست آزمایش خوانا و صحیح همراه با مهر پزشک متخصص در دفترچه معتبر خود فرد و دارای تاریخ نسخه مربوط به ماه جاری می باشد.تمامی آزمایشات ژنتیکی درخواست شده در دفترچه نیروهای مسلح نیاز به تایید سازمان بیمه نیروهای مسلح دارد. آدرس سازمان بیمه نیروهای مسلح جهت تایید نسخ: ساري ، ميدان امام (به سمت قائمشهر) ، كوچه باران، اداره خدمات درمانی نيروهاي مسلح. جهت تایید نسخ، مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است. سایر مدارک مورد نياز :•یک برگ کپى از صفحه اول دفترچه بيمه•يک برگ کپى از نسخه (پشت و رو)  در صورت درخواست تالاسمى :
·         آزمايشات خون شناسى (CBC و الکتروفورز ) زوجین و والدين آنها  به همراه كپي آن.
·         در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم  سونوگرافى از جنین  و کپى آن· در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم نمونه خون والدین آنان مورد نیاز است.

پذیرش بیماران معرفی شده از طرف بهزیستی
بیمارانی که از طرف سازمان بهزیستی معرفی شوند لازم است علاوه بر درخواست  آزمایش  نوشته شده در دفترچه بیمه  و مدارک لازم مربوط به آن، معرفی نامه مخصوص از طرف اداره بهزیستی به همراه داشته باشند.
این مرکز با سازمان‌های بهزیستی استان مازندران طرف قرارداد می باشد.

پیمایش به بالا