دسته بندی: سرطان

JAK2
سرطان
موتاسیون در ژن  JAK2

اصطلاح ناهنجاری های میلوپرولیفتراتیو گروهی از اختلالات بوجود آمده از سلولهای بنیادی مغز استخوان را توصیف میکند که بوسیله

ادامه مطلب »
BRAF
سرطان
جهش های ژن BRAF

پروتئین های RAF، سرین/ ترئونین کینازهایی هستند که پایین دست RAS در مسیر سیگنالینگ سلول قرار دارند، اخیرا، موتاسیونهایی در ژن BRAFدر بیش

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا