دسته بندی: انواع سرطان

انواع سرطان
JAK 2 ، MPL ، CALR

بررسی ژنتیک نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو Myeloproliferative neoplasm  (MPN) (بررسی ژن های JAK2 ، MPL ، CALR در آزمایشگاه نوین

ادامه مطلب »
JAK2
انواع سرطان
موتاسیون در ژن  JAK2

اصطلاح ناهنجاری های میلوپرولیفتراتیو گروهی از اختلالات بوجود آمده از سلولهای بنیادی مغز استخوان را توصیف میکند که بوسیله

ادامه مطلب »
BRAF
انواع سرطان
جهش های ژن BRAF

پروتئین های RAF، سرین/ ترئونین کینازهایی هستند که پایین دست RAS در مسیر سیگنالینگ سلول قرار دارند، اخیرا، موتاسیونهایی در ژن BRAFدر بیش

ادامه مطلب »
RARA
انواع سرطان
جابجایی t(15;17) PML-RARA

این جابجایی کروموزومی در 10% از بزرگسالان مبتلا به ANLL ديده مي شود. شيوع آن در جمعيت 1 به 106مي باشد. بيماري

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا