دسته بندی: سیتوژنتیک

QF
سیتوژنتیک
 QF-PCR

هر انسان 23جفت کروموزوم دارد. در هر جفت کروموزوم یکی از آنها از مادر و یکی از پدر به

ادامه مطلب »
آمنیوسنتز
سیتوژنتیک
آمنیوسنتز 

آمنیوسنتز (تست مایع آمنیوتیک اطراف جنین)، عبارت است از برداشتن 20-10 میلی لیتر از مایع آمنیون احاطه کننده ی

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا